Zahradní oříšková slavnost

Ve školce v Rohatcích proběhla Oříšková zahradní slavnost, kterou jsme pro školku připravili, abychom mohli lidem říct víc o plánovaných změnách v zahradě. Děti pro účastníky slavnosti krásně vyzdobily zahradu svými obrázky a výrobky. Dostavila se spousta rodičů, prarodičů i dětí, které školku navštěvovaly v předchozích letech. Děti ze školky i paní učitelky nejdříve zazpívaly Přečíst si víc oZahradní oříšková slavnost[…]

Focení

Ne všichni umíte spojit naše jména s tváří. V posledních dnech jsme se proto setkávali a fotili. Vybrali jsme spolu místo u Labe, u Rohatecké kaple, ale i na našich zahradách. Člověk si při tom více uvědomí, jak krásné Hrobce i Rohatce jsou. *na fotografiích chybí Karina Kratochvílová, která fotila, a Lkáš Jiránek, který je Přečíst si víc oFocení[…]

Dokončujeme Hrobeckou Vlnu

Brzy půjde do tiskárny další Hrobecká Vlna. Ta vychází na náklady obce a je zdarma pro všechny občany Hrobec. Úvodní slovo a část textů píše starosta (nyní místostarosta) Petr Kříž, další dodávají zastupitelé spolků a organizací (školka, hasiči, myslivci,…) a část tvoří především Petra Peřinová, která je i šéfredaktorkou celých listů. Karina Kratochvílová pomáhá s Přečíst si víc oDokončujeme Hrobeckou Vlnu[…]

Plakáty Pro lepší budoucnost

Labe vytvořilo naši Podřipskou krajinu tak, jak ji známe. Protéká zde od nepaměti a i o naší obci toho ví více, než my. Však historie Hrobec se píše už přes 900 let. 900 let, desítky generací lidí, kteří tu před námi obdělávali pole, stavěli domy i železnici – mnohdy generace našich předků. Někteří tu žijeme Přečíst si víc oPlakáty Pro lepší budoucnost[…]

Grant – Mluvme spolu

Naše předsedkyně, Kateřina Hlaváčová, podala žádost o grant na projekt Mluvme spolu v Hrobcích od T-Mobile v rámci jejich výzvy Mluvme spolu. Uspělo jen 25 projektů ze 137 žádostí! Chceme uspořádat 12 setkání na různá témata. Konat se budou jak v Hrobcích, tak i v Rohatcích. Každé setkání bude tématické a s cílem dát nás Přečíst si víc oGrant – Mluvme spolu[…]