4. 8. 2018

Co děláme

Na tuto stránku budeme přidávat projekty, které jsme uskutečnili, i ty, které teprve chystáme. Mezi ty hlavní určitě patří organizace oslav k 900. výročí od první zmínky o naší obci a také velké oslavy ke 100. výročí založení republiky. Při obou jsme spolu s dalšími lidmi dali dohromady výstavy o naší historii, vznikla i malá publikace a proběhla debata s pozvanými hosty včetně vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové. Organizovali jsme ale také Masopusty, maškarní, Halloween, dětské dny, začátek i konec prázdnin, a daší akce. Jako dobrovolníci tvoříme Hrobeckou Vlnu a píšeme místní kroniku.
Jelikož se nyní blíží volby, věnujeme se především jim. I tak ale právě dokončujeme Hrobeckou Vlnu a pomáháme rohatecké školce se Zahradní oříškovou slavností.