Zasadili jsme Strom svobody

Bylo nám ctí zakončit v Hrobcích oslavy 100 let republiky zasázením lípy svobody. Tato lípa nám bude v dalších letech symbolizovat pokoru a úctu k České republice a sounáležitost s ní. Díky boji našich předků zde můžeme stát svobodní ve své zemi. U lípy byla také zakopána časová kapsule pro další generace, v které byla Přečíst si víc oZasadili jsme Strom svobody[…]

Kateřina Hlaváčová se stala starostkou Hrobec

Děkuji všem za projevenou důvěru – voličům, zastupitelům i dalším, kteří podpořili mé zvolení starostkou Hrobec. Jsem také moc ráda, že byla všemi zastupiteli místostarostkou zvolena Petra Peřinová, které mohu plně důvěřovat osobně i profesně. Společně budeme pracovat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Je jasné, že to nebude snadná práce – úřad oficiálně přeberu Přečíst si víc oKateřina Hlaváčová se stala starostkou Hrobec[…]