12. 9. 2022

Volební program 2022

Milí hrobečtí a rohatečtí,

díky Vám jsem čtyři roky starostkou našich krásných obcí.

Do zastupitelstva jste se mnou poslali Petru Peřinovou, která jako místostarostka pomáhá nejen s chodem obce, ale stojí za všemi našimi akcemi, a Alenu Ďurišovou, která se zasloužila o oddlužení obce.  Jsem ráda, že se mnou pracují pro naši lepší budoucnost další lidě, kteří věnují svůj volný čas projektům od obnovení památného křížku po boj s vysokorychlostní tratí.

Není to jednoduché, ale stojí to za to. Jsem hrdá, co jsme tu spolu za poslední roky dokázali vybudovat i bez korupce a “malých domů”, těším se na to, co společně ještě dokážeme.

Podpořte nás prosím i nyní! Nejde jen o čtyři roky,
ale o naši společnou lepší budoucnost.

Přejeme si, aby naše děti viděly, že život není jen o boji, ale o pomoci a sounáležitosti, a až vyrostou, aby i pro ně byla obec srdeční záležitostí a zůstaly místními patrioty. K tomu musíme pracovat nejen na kvalitním rozvoji naší obce, ale i rozvoji mezilidských vztahů.

Kateřina Hlaváčová, Vaše starostka

Kandidátku a informace o našem týmu najdete zde

NA ČEM PRACUJEME 

Nevyhazujeme peníze za kopání dvakrát po sobě na stejném místě – máme rozdělané projekty pro další obnovu nebo výstavbu (ať už silnic, chodníků, kanalizace nebo osvětlení). Vše tak, aby projekty navazovaly a byly opravdu kvalitní. Prosadit se snažíme tvorbu odborného, dlouhodobého urbanistického plánu, aby vše nebylo jen na 4 roky.

Máme schválenou dotaci na tvorbu územní studie pro nakládání s dešťovou vodou v obou obcích. Podaří se vyřešit problémový odtok a vsakování!

Řešíme vlastnická práva pro bezpečný chodník k zastávce směr Rohatce. Právě vlastnictví komunikací či chodníků nám často brání v rozvoji, ale pracujeme na tom s místními či s krajem.

V Rohatcích začínáme již 3. etapu stavby veřejného osvětlení se zavedením rychlejšího internetu a novým rozhlasem.

kulturním domě připravujeme opravu střechy, výmalbu sálu a odvod dešťové vody.

Aktivně a úspěšně bojujeme proti novým trasám vysokorychlostní tratě – mnozí to chtěli vzdát.

Projekt na zkrášlení ploch od úřadu k Labi je hotový, projekt na revitalizaci Kale dokončujeme.

Chceme propojku mezi obcemi pro pěší a cyklisty a propojení cyklostezek Labe a Ohře.

Chystáme nové silnice, přechody, chodníky nebo zpomalovací systémy pro auta, které zvýší bezpečnost pro všechny obyvatele.

Hřiště chceme rozšířit o zábavu pro starší děti a o krásná místa pro setkávání všech místních.

Pracujeme na odsunutí přečerpávací stanice  kanalizace mimo obec a rekreační zónu.

Obecní budovy vybavíme úsporějšími zdroji energií (např. fotovoltaikou).

Dál budeme co nejlépe pracovat a pomáhat.