29. 9. 2018

Volební program 2018

NAŠE PRIORITY PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST – 2018

• VY VŠICHNI
Mluvme spolu, potkávejme se na návsích a pomáhejme si tak, jako tomu bývalo dříve. Mnozí vzpomínáte na to, jak se k sobě lidé více měli, zatímco dnes často neznáme ani své vlastní sousedy. My se to snažíme změnit tím, že jako dobrovolníci organizujeme jak menší akce pro děti či seniory, tak i velké akce, na kterých se spolu můžeme potkávat. Jako zastupitelé chceme pokračovat v organizování akcí, ale také chceme v obci vytvořit místa pro setkávání – oživit drbavou lavičku, postavit grilovací místa nebo malé altánky (proti slunci i dešti), do kterých si k sobě lidé jen tak přes den přisednou, aby si trochu popovídali. Taková místa mohou být na návsích, u Labe nebo třeba na dětském hřišti. Rádi bychom také oživili kapli v Rohatcích, kde by mohli pro občany probíhat kulturní akce.
Budeme pokračovat v informování občanů pomocí sms, na webu i na facebooku. Navíc chceme přímo informovat občany v zásadních věcech, které se jich týkají. Například vám dáme včas vědět, jak budou probíhat opravy chodníků před vaším domem. Budeme transparentní zastupitelé, kteří tu jsou pro všechny.

• DLOUHODOBÝ PLÁN
Dokončíme změnu územního plánu a s Vámi, architekty a urbanisty vytvoříme dlouhodobý a strategický plán rozvoje Hrobec a Rohatec. Na návsi by mohlo vzniknout příjemné náměstíčko s posezením, u Labe může být krásná odpočinková zóna, z Kale by mohl být opět přírodní rybník, kde si budou dědové s vnoučaty chytat ryby, mezi Hrobcemi a Rohatcemi by vedla bezpečná cesta pro pěší i cyklisty lemovaná stromy. Díky lépe řešeným veřejným prostranstvím bychom měli příjemnější místa pro setkávání a posezení, díky profesionálnímu řešení nepřehledných úseků by byly bezpečnější silnice, obecní nemovitosti by byly využitelné třeba pro novou hospodu, obchod nebo zázemí pro hasiče. Byl by to plán ne jen na čtyři roky, ale pro další generaci.

• INFRASTRUKTURA
Osvětlení, kanalizace nebo cesty pro všechny obyvatele jsou samozřejmost. Drobné problémy budeme řešit ihned, takže rozbitá lampa nebude čekat měsíce na opravu. Velké projekty připravíme pečlivě a zodpovědně. Při každé zásadní investici budeme zvažovat i dlouhodobý dopad, kvalitu řešení, trvanlivost či úspory energií.
Je pro nás nepřípustné, aby občané nedostávali stejné služby, a aby se rozlišovalo podle toho, kdo je čí známý a kamarád. Budeme se snažit co nejdříve vyřešit páchnoucí kanalizaci, budeme pokračovat v získávání dotací na osvětlení, chodníky, spád dešťové vody a další infrastrukturu.

• INVESTICE
Získáme dotace na velké investice i na drobné projekty. Budeme žádat nejen o finanční prostředky pro obec, ale rádi pomůžeme i se získáváním financí pro další subjekty, spolky a jednotlivce. Kateřina Hlaváčová již nyní žádá o dotace pro školku, pro svůj spolek jsme získali peníze od T-Mobile na projekt Mluvme spolu, Alena Ďurišová pracovala deset let pro největší neziskovou organizaci v Česku, kde získala zkušenosti s dotacemi od ministerstev a dalších subjektů, Karina Kratochvílová žádá o dotace pro několik neziskových organizací.

Někdo se sice řídí heslem “slibem nezarmoutíš”, ale dle nás je čestné slíbit jen to, co můžeme splnit, a rozhodně nemáme v plánu nikoho sliby uplácet. Budeme se snažit získat maximum smysluplných dotací, u kterých dokážeme pokrýt i spoluúčast. U každé dotace je třeba zaplatit ze svého danou část (bývá to 10 až 50 procent), proto je třeba vybírat takové dotace a takové projekty, u kterých si spolufinancování obec může dovolit a kde dává smysl. Kvůli zadluženosti obec nemůže žádat o úvěry. Přednost budou mít proto projekty na infrastrukturu, jako jsou silnice, chodníky, kanalizace či osvětlení a samozřejmě projekty pro hlavní subjekty v obci, jako jsou dobrovolní hasiči a školka. Například pro hasiče je nyní vypsaná velmi dobrá dotace na výstavbu nové požární zbrojnice.
Seznam vypisovaných dotací i grantů budeme zveřejňovat i zde na svém webu a budeme občany informovat o možnostech, které mohou sami využívat (například na zadržování dešťové vody, kotle atp.).
Zároveň věříme, že když spojíme síly, zvládneme hodně práce i svépomocí bez velkých peněz – vždyť jsme právě díky práci spousty skvělých lidí dali dohromady už několik projektů.
Více informací o dotacích naleznete zde.

• ZODPOVĚDNOST
Chceme obec bez dluhů, aby se mohla dál svobodně rozvíjet. V našem týmu je stávající zastupitelka a předsedkyně finančního výboru Alena Ďurišová, která již poslední čtyři roky sestavuje rozpočet a dohlíží na jeho hospodárné dodržování. Ve finančním výboru jsou i Petra Peřinová a Kateřina Hlaváčová – všechny tři se věnují ekonomice, získávání dotací a účetnictví i profesně. Nechceme nesmyslně zadlužovat naši obec, jelikož nám jde i o budoucí generace, které zde budou žít po nás, ne jen o čtyři roky, během kterých by si někteří mohli chtít „nahrabat“ pro sebe. Sestavíme zodpovědný rozpočet na další roky a budeme dbát o to, aby každé výběrové řízení bylo transparentní a co nejvýhodnější pro obec.
Snížili jsme daň z nemovitých věcí o třetinu a chceme snížit například i poplatky za svoz odpadu.

• SPRAVEDLNOST
Zrevidujeme smlouvy a pravidla, aby byla rozumná, transparentní a platila pro všechny stejně. Je důležité, abychom si v obci pomáhali, a aby obec, zastupitelstvo a pravidla zde byla PRO místní obyvatele a ne naopak. Pravidla tak musí být jednoduchá a spravedlivá, aby platila pro všechny stejně, a ne dle toho, kdo se s kým jak zná, a rozhodně ne dle toho, kdo koho podpořil ve volbách.
Zkontrolujeme obecní majetek, budeme se zabývat jeho dalším využitím a osobně se se všemi domluvíme například na záboru veřejného prostoru. Celé naše zastupitelstvo bude jednat transparentně. Při významných změnách budeme informovat osobně ty, kterých se týkají.

• BEZPEČNOST A ZDRAVÍ
Hrobce i Rohatce potřebují lepší řešení nebezpečných úseků. Budeme je konzultovat s odborníky, kteří doporučí, která dopravní řešení budou mít největší efekt – například na radar si lidé často zvyknou a lepším řešením by mohl být semafor. Důležité bude i budování cesty pro pěší i cyklisty mezi Hrobcemi a Rohatcemi, díky které se budeme moct navzájem lépe navštěvovat.
Bezpečnost je třeba řešit nejen na silnicích. Nesouhlasíme s výsadbou nebezpečných rostlin (například u Kale) – jsme krajem zemědělců, máme rádi přírodu a umíme o ni pečovat, proto bychom chtěli podpořit více biodiverzity, vesnické zemědělské činnosti i zeleně ve veřejných prostranstvích. Řešit budeme také hospodárné nakládání s odpady i umisťování obecních košů.
Pro vyšší bezpečnost a kvalitnější prostředí budeme také jednat s Českými drahami o revitalizaci prostor okolo nádraží i o lepší údržbě podchodu.

• ŽIVOT V CELÉ OBCI
Vážíme si všech, kteří jako dobrovolníci dělají něco pro ostatní, ať už jde o naše dobrovolné hasiče, lidi, kteří čtou dětem v knihovnách nebo třeba organizátory veřejných akcí. Naši podporu rádi poskytneme všem, kteří udržují v naší obci život, ať už jde o poštu, hospodu, obchod nebo školku. Místní obyvatele budeme podporovat, jak to půjde. Velkou prioritou jsou pro nás dobrovolní hasiči a školka, budeme se věnovat i podpoře aktivit, jako je místní sport, budování dětských a volnočasových (sportovních) hřišť nebo podpora turismu, který může pomoci udržet v obci služby. Sami roky organizujeme jak dětské dny, tak i velké akce, jako je třeba Masopust, a víme, že to není jednoduché. Naše zastupitelstvo tu bude pro všechny, komu na naší obci a místních lidech záleží tak, jako nám.
Nebudeme rozlišovat mezi „námi“ a „jimi“. Hrobce i Rohatce jsou úžasné a všichni obyvatelé jsou pro nás zcela rovnocenní. Spolupracujme a využijme toho, že má naše obec dvě rozdílné části. Neustálé rozbroje ničemu nepomůžou, naopak.

• HISTORIE A TRADICE
Nesmírně si vážíme naší historie. Nejen té národní, ale i místní. Píšeme a v budoucnu zdigitalizujeme místní kroniku a do Hrobecké Vlny děláme rozhovory s pamětníky, čímž postupně rozkrýváme příběhy minulého století. Při přípravách oslav k 900. výročí od první zmínky o Hrobcích i při chystání oslav ke 100. výročí založení republiky jsme narazili na příběhy, které by jinak byly postupně zapomenuty. Chceme v bádání pokračovat a chceme zapsat vše o událostech, jako byl nálet a partyzánská činnost našich obyvatel za druhé světové války, pobyt cizích vojsk i nástup komunismu a zločiny spáchané na našich sousedech a příbuzných.
Právě rány, které byly napáchány na místních rodinách, nás inspirovaly k navržení udělování čestného občanství. Zastupitelstvo návrh letos schválilo a udělilo občanství členům sedláckých rodin, které byly komunisty vyhnány.
Na 28. října chystáme v Hrobcích zasazení lípy svobody a v příštím roce bychom k 30. výročí od pádu komunismu rádi v obci umístili památník jeho obětem.
K naší historii se pojí i tradice, které chceme nadále udržovat, ať už jde o společné zpívání vánočních koled, masopustní průvody obcí nebo třeba výrobu velikonočních ozdob. Tradiční řemesla a dovednosti chceme oživit i v našem novém projektu Mluvme spolu.

Kandidátku a informace o našem týmu najdete zde.