Zvláštní roky 2020 a 2021

Už na jaře jsme s prvními vládními nařízeními řešili, kdy a jak se budeme moct opět setkat. Kateřina organizovala šití roušek a rozdávání ochranných pomůcek obyvatelům Hrobec i Rohatec, pomáhaly jsme s organizováním akcí dle ožností alespoň v létě a například jsme vzali místní rodiny na výlet do zoo. Od léta jsme také začaly více řešit novou trasu vysokorychlostní tratě, která nám nedává spát. Přes advent jsme si čas zpříjemnily alespoň adventní soutěží, které se zúčastnilo hodně lidí, což nás těší.

Sledujte prosím naši činnost na našem facebooku – https://www.facebook.com/Hrobce.Rohatce.pro.lepsi.budoucnost

Snad se brzy budeme moct opět setkávat a snad budeme moct řešit příjemnější věci, než jsou právě covid a VRT. Děkujeme za pomoc!