Zasadili jsme Strom svobody

Bylo nám ctí zakončit v Hrobcích oslavy 100 let republiky zasázením lípy svobody. Tato lípa nám bude v dalších letech symbolizovat pokoru a úctu k České republice a sounáležitost s ní. Díky boji našich předků zde můžeme stát svobodní ve své zemi. U lípy byla také zakopána časová kapsule pro další generace, v které byla uložena brožura 900 let obce, Hrobecká Vlna, aktuální denní tisk, fotografie a pár drobných mincí. Moc bychom chtěli poděkovat obci Hrobce za umožnění zasázení lípy u pomníku padlých, SDH Hrobce za zasázení lípy a veškerou pomoc ohledně této akce, dětem a učitelkám z MŠ Rohatce, že i přes deštivé počasí přijely zazpívat lidové písně a hymnu a také všem ostatním dobrovolníkům, kteří s touto akcí pomáhali.