Lípa svobody

Letos slavíme 100. výročí od založení naší republiky. K této příležitosti jsme připravili oslavy s výstavou fotografií a dokumentů, které se vázaly ke sto letům v naší obci i v celé zemi. Jako spolek jsme zažádali obec o povolení výsadby Lípy svobody v Hrobcích u památníku, jelikož památnou lípu v této části obce nemáme (v Přečíst si víc oLípa svobody[…]