Dotace pro domácnosti

Od 12.10.21 vypsal SFŽP další možnost čerpání z Programu Zelená úsporám

– zateplení

– dešťovka

– tepelné čerpadlo

– kotle

– zastínění

– fotovoltaika

– zelené střechy

– dobíjecí stanice na elektromobil

Žadatelé z Ústeckého kraje získávají oproti ostatním krajům o 10% vyšší dotaci.
Navíc je možné při kombinaci úsporných opatření lze získat další bonus. O dotace mohou žádat i bytové domy.

https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/
Běží poslední rok, kdy je šance vyměnit neekologické staré kotle!