4. 8. 2018

Granty a dotace

Na tétos tránce budeme publikovat vyhlašované dotace a granty, které lze uplatnit v naší obci. Jako zastupitelé chceme pomáhat s žádostmi i jednotlivcům a spolkům.
Náš tým: Alena Ďurišová je zastupitelkou Hrobec a předsedkyní finančního výboru obce, sestavuje obecní rozpočet, roky pracovala pro největší neziskovou organizaci v Česku a má bohaté zkušenosti s čerpáním dotací z minsiterstev, kraje i dalších míst. Petra Peřinová a Kateřina hlaváčová jsou členkami finančního výboru, Kateřina navíc sestavuje šablony pro školku a žáda pro ni o dotace a granty. Karina Kratochvílová žádá o dotace pro neziskové organizace například na vzdělávání a ochranu životního prostředí.

Aktuality

Mluvme spolu – uspěli jsme a získali grant od T-Mobile na projekt pro všechny obyvatele obce.
 

Dotace pro spolky i jednotlivce

Tento seznam budeme postupně doplňovat. Budeme rádi za jakékoli tipy.
Ústecký kraj

 • pravidelné dotace pro hasiče

Soukromé granty

Nadace partnerství / Zelené oázy

 • obnova přírodně a kulturně hodnotných lokalit s aktivním zapojením veřejnosti – do 31. října 2018 – pro obce, spolky, školy atp., Dotace 100 % 25-140 tisíc

Ministerstvo vnitra

 • pravidelně vypisuje investiční a neinvestiční dotace pro hasičské jednotky

 

Vypisované dotace pro obec

Jako zastupitelé budeme vždy žádat o dotace na projekty, které mají smysl. Zvažovat musíme výši povinné spoluúčasti, aby na ní obec měla dostatek financí, jelikož si nyní nemůže žádat o úvěr kvůli zadluženosti.
Tento seznam budeme postupně doplňovat. Budeme rádi za jakékoli tipy.

 

  • Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
   • dotace na opravu kulturních památek, vybudování sportovišť, infrastruktury (silnice, opravy a rekonstrukce pro volnočasové aktivity, rekonstrukce např. náměstí, kulturních domů, knihoven). Nejmenším obcím do 1000 obyvatel dávají až 70% dotaci.
   • Pravidelně na osvětlení, 50 %.

    

   MŠMT

   • dotace na rozšíření kapacity mateřských školek. Žádosti byly do 1. září, ale budou i v roce 2019.

    

   Státní fond dopravní infrastruktury

   • dotace na chodníky až 85%, žádosti do 15. listopadu

    

   OP Podnikání, inovace a konkurenceschopnost

   • program nemovitosti – rekonstrukce brownfieldů – žádost do 22. května 2019 – plocha minimálně 500 m2 – dotace 1-30 mil. Kč – dotace 35-45%

    

   Ministerstvo životního prostředí

   • OPŽP – odpady (ne kompostárny), lze sběrné dvory. Do 2. prosince 2019
   • OPŽP – snížení energetické náročnosti budov = zateplení – do 31. ledna 2019 – až 70%

    

   Ministerstvo zemědělství

   • dotace na rybníky a malé vodní nádrže – např. na rohatecké Kale – rekonstrukce, oprava, odbahnění nebo výstavba a obnova rybníka. Dotace max 80% do 15. ledna 2019.

    

   Ministerstvo zemědělství

   • dotace na omezení následků sucha – obce mohou postavit vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod nebo vodojemy. U nás by to mohlo být dokončení kanalizace nebo kanalizace na odvod srážkových vod, která trápí Západní a Lipovou ulici. Dotace pro obce 501-1000 obyvatel 60%. Žádosti od 20. září do 15. ledna 2019

    

   Dotace EU

    • biokoridory – posílení přirozené funkce krajiny (revitalizace vodních toků až 80%), protierozní ochrana a adaptace v přírodě na změnu klimatu až 80%, obnova vodních nádrží až 50%
    • pravidelně na osvětlení