Zasadili jsme Strom svobody

Bylo nám ctí zakončit v Hrobcích oslavy 100 let republiky zasázením lípy svobody. Tato lípa nám bude v dalších letech symbolizovat pokoru a úctu k České republice a sounáležitost s ní. Díky boji našich předků zde můžeme stát svobodní ve své zemi. U lípy byla také zakopána časová kapsule pro další generace, v které byla Přečíst si víc oZasadili jsme Strom svobody[…]